Pierwsza pomoc w przypadku nagłego złamania ręki lub nogi

Aktywność fizyczna i niektóre czynności dnia codziennego niosą ryzyko wystąpienia urazów, takich jak złamania kończyny górnej lub dolnej. Wezwanie i oczekiwanie na przyjazd wykwalifikowanego zespołu medycznego nie powinno być jedynym podjętym działaniem przez świadków zdarzenia – odpowiednio zapewniona pomoc przedmedyczna nie tylko chroni zdrowie i życie osoby poszkodowanej przed poważniejszymi konsekwencjami wypadku, ale też ułatwi dalsze działanie pracownikom pogotowia ratunkowego.

O czym warto pamiętać udzielając pomocy medycznej?

Postępowanie ratunkowe podczas złamania kości

Przerwanie ciągłości elementów kostnych to jedna z najpoważniejszych konsekwencji upadków i uderzeń. Niezależnie od rodzaju uszkodzonych struktur, pierwszym elementem pomocy przedmedycznej powinno być ocenienie lokalizacji złamania i unieruchomienie danej okolicy ciała. W tym celu można wykorzystać elementy odzieży lub inne dostępne materiały. W przypadku bardziej rozległych złamań warto sprawdzić, czy w pobliżu nie znajdują się dłuższe i sztywne elementy – deski lub kijki świetnie sprawdzają się jako szyna usztywniająca, która zabezpieczy miejsce urazowe przed przemieszczeniem się kości oraz jej odłamów.

Niezwykle ważnym działaniem, w przypadku złamania ręki lub nogi jest unieruchomienie konkretnych kości i stawów. Jeśli do urazu doszło w obrębie struktury kostnej to usztywnienie powinno obejmować dwa sąsiadujące stawy, natomiast kiedy uszkodzony został staw, to w takim przypadku należy zapewnić stabilizację kościom znajdującym się w pobliżu. Wyjątkiem od wyżej wymienionych reguł są złamania kości udowej, które wymagają unieruchomienia całej kończyny, niezależnie od dokładnej lokalizacji urazu. Poważniejszą sytuacją są złamania otwarte, w trakcie których dochodzi do przerwania ciągłości skóry przez elementy kostne. W sytuacjach tego typu należy zastosować opatrunek w miejscu krwawienia, a następnie usztywnić kończynę.

Podstawowe zasady dotyczące pomocy medycznej po złamaniu kończyny

Do podstawowych obowiązków osoby udzielającej pomocy medycznej w przypadku złamania należy wezwanie pogotowia ratunkowego, uspokojenie poszkodowanego i podjęcie podstawowych działań medycznych. Warto pamiętać jednak o tym, że decydując się na samodzielne nastawienie kości lub przetransportowanie danej osoby do szpitala przy użyciu prywatnego samochodu, można znacznie pogorszyć aktualny stan poszkodowanego.

Pomoc przedmedyczna powinna mieć charakter doraźny, co pozwoli bezpieczne oczekiwanie na przyjazd wykwalifikowanego zespołu medycznego i uniknięcie przemieszczeń w obrębie tkanki kostnej. Do złamań i pęknięć w obrębie kości może dojść podczas wielu sytuacji i aktywności, dlatego odpowiednie wyposażenie podręcznej apteczki (znajdującej się w domu lub samochodzie), pozwala na odpowiednie zaopatrzenie poszkodowanego. Lekki gips, jałowe gazy i chusta trójkątna to stosunkowo tani zestaw, którego posiadanie jest gwarancją bezpieczeństwa oraz szansą na podjęcie skutecznych i bezpiecznych działań przedmedycznych.